Ett komplett servicepaket Från start till slutprodukt

Ta nästa steg med oss! Produktiviteten måste eftersträvas till fullo. Hög effektivitet och en konstant hög kvalitet kan bara uppnås med perfekt
anpassade processer. Därför stöder Jowat hela värdekedjan hos kunder i förpackningsindustrin. Vi tillhandahåller innovativa limlösningar för perfekta resultat i slutbearbetningsprocesser. Tack vare hög produktivitet och ren bearbetning möjliggör våra lim tillförlitliga bindningar med låga appliceringsmängder och minimerar underhåll och driftstopp.

Detta sparar resurser i din limningsprocess. Dessutom möjliggör specialsmältlimmen från Jowat återvinningsbara limfogar. Låga bearbetningstemperaturer sänker energiförbrukningen och

Jowatherm® GROW-serien med biobaserade smältlim möjliggör miljövänlig limning.
I kombination med våra produkter erbjuder vi också omfattande service utifrån dina behov. Vi hjälper dig att uppnå dina mål – oavsett om det gäller strikta krav för kontakt med livsmedel, ambitiösa hållbarhetsmål eller ”bara” högre processeffektivitet. Från den första rådgivningen till den övergripande implementeringen, appliceringen av limmet och kvalitetssäkringen i tillverkningsprocessen. Vi samarbetar med många maskintillverkare runt om i världen och kan se till att din process är igång innan maskinen anländer till din anläggning. När du vill byta till ett av våra lim hjälper vi dig aktivt med försök och tester i vårt tekniska center, House of Technology.

 

 

Nyheter

Nyheter

Nyheter | Events | Artiklar
Nyheter | 21.07.2021

Jowat Packaging Adhesive with a Bio-Based Raw Material Content of More Than 50 %

The Jowatherm® GROW product range supplied by the adhesives manufacturer Jowat from Detmold provides bio-based packaging adhesives to support companies that want to significantly reduce the use of fossil raw materials.…

Läs mer
 

Nyckelfakta

Jowatherm® GROW - smältlim med biobaserat innehåll

Jowatherm® GROW är en milstolpe i utvecklingen av smältlimmer baserade på förnyelsebara råvaror. Denna produkt serie är den renaste och effektivaste i Jowat® portfölj med en så hög andel förnyelsebara råvaror. De moderna smältlimmerna sparar resurser genom formuleringar med biologiska komponenter, i det här fallet tall kåda,utan möjliggör även återvinningskompatibla limningar i enlighet med den tyska förpackningslagen!

 

 

 

✓ En väg till hållbarhet

  • Användande av hartser gjorda från rå flytande kåda som är en biprodukt vid tillverkning av papper och konkurrerar därmed inte med livsmedelssektorn
  • Endast tall används från skogar som sköts enligt strikta riktlinjer
  • Tillverkningen sker i vår fabrik i Detmold Tyskland som är certifierad enligt 9001, 14001 och 50001
  • Smältlimmet möter kraven från FDA 175.105 och EU 10/2011, förpackning av livsmedel
  • Jowatherm® GROW 853.20: DIN certifierad biobaserad 20 – 50 % (8C183).

Kraftfulla smältlim för limning av kartonger, tråg och viklådor i förpackningsmaskiner

  • Mindre underhåll, färre driftstopp och lägre totalkostnader
  • Biobaserade smältlim: särskilt resurseffektiva och återvinningsbara
  • Rena smältlim: testade för kontaminering med mineralolja (MOSH & MOAH)
  • Ren bearbetning och hög produktivitet

 

 

Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är mycket viktigt i förpackningsprocesser. Ungefär varannan förpackning som tillverkas världen över kommer i kontakt med livsmedel. Efterlevnaden av bestämmelser om livsmedelskontakt beror även på limmet. Jowat tillhandahåller optimala lösningar bestående av skräddarsydda smältlim och kompetent rådgivningsservice för att klara de höga kraven.
Ända sedan företagets start har livsmedelssäkerhet varit av stor vikt vid utvecklingen av Jowats lim –  hela vägen från valet av råmaterial till att uppfylla myndigheternas krav och hjälpa kunderna i frågor som rör bestämmelser om livsmedelskontakt. Många smältlim i Jowat Toptherm® och Jowatherm®-serien är godkända för livsmedelsförpackningar enligt stränga lagkrav.

 

Med sina egenskaper som är optimalt anpassade till dessa tillämpningar, t.ex. hög inställningshastighet, låg trådning, hög avkastning och ren bearbetning, har våra högpresterande lim i åratal hävdat sig i krävande förpackningsprocesser över hela världen. Vid formulering av smältlim, som t.ex. ska användas för speciell applicering av konfektförpackningar, förlitar sig vi på Jowat på användning av särskilt rena och högkvalitativa råmaterial för att uppnå en maximal luktneutralitet hos limen. Vi tillhandahåller också resultat från MOSH / MOAH-undersökningar och NIAS-analyser - tester för oavsiktligt införda ämnen - för dessa produkter för att stödja användare i deras överensstämmelsearbete.

 

Jowat som partner

Din partner inom limning

Limning är den effektivaste monteringsmetoden i industrisektorn och representerar därmed en global tillväxtmarknad. Jowat-gruppen är ett medelstort familjeägt företag och en av de ledande limtillverkarna i världen.

Vår tradition och vår sekellånga erfarenhet av företagsutveckling positionerar oss som ett ledande tekniskt och innovativt företag på ett flertal olika marknader och tillämpningsområden. Vår ställning som innovationsledare är möjlig tack vare våra medarbetares engagemang, kompetens, expertis och förmåga att alltid hitta den perfekta lösningen för våra kunder.

 

 
0
Grundat år
0
Anställda globalt
0
Industrilim produkt portfolio
0
Försäljningskontor globalt
 

Service

Service förenar.

Lim för industriell användning kan inte köpas i butik. De tillverkas utifrån en djup förståelse för tillämpningen, hänsyn till detaljerna i utvecklingen av en lämplig sammansättning och högsta krav på hållbarhet för slutprodukten. Vår omfattande service ger våra kunder verkligt mervärde.

Från den första rådgivningen till den övergripande implementeringen, appliceringen av limmet och kvalitetssäkringen i tillverkningsprocessen. Både våra lim och vår tekniska support är skräddarsydda. Vi är nämligen övertygade om att det är det enda sättet att skapa hållbara band. Såväl mänskliga som tekniska, i dag och i framtiden.

 

Service Slider

 

Produkter

Produktöversikt

Effektiv all­rounder Tuffa appli­kationer Bio­baserad, låg visko­sitet Premium all­rounder Låg energi för­brukning Bio­baserad, lång öppentid Instegsnivå
Jowat-Toptherm® 851.10 Jowat-Toptherm® 851.15 Jowatherm® GROW 853.20 Jowat-Toptherm® 256.10 Jowat-Toptherm® 851.99 Jowatherm® GROW 853.22 Jowat-Toptherm® 852.00
Jowat-Toptherm® 851.10 Jowat-Toptherm® 851.15 Jowatherm® GROW 853.20 Jowat-Toptherm® 256.10 Jowat-Toptherm® 851.99 Jowatherm® GROW 853.22 Jowat-Toptherm® 852.00
Viskositet [mPas] ~ 1.100 vid 160 °C ~ 1.850 vid 160 °C ~ 1.300 vid 140 °C ~ 1.100 vid 160 °C ~ 1.900 vid 99°C ~ 3.500 vid 140 °C ~ 900 vid 160 °C
Bearbetnings­temperatur [ºC] 140 – 180 140 – 180 120 – 150 140 – 180 99 - 150 140 - 180 140 - 170
Öppentid [s] ~ 10 ~ 10 ~ 4 ~ 10 ~ 7 ~ 10 ~ 9
Jowat-Toptherm® 851.10 Jowat-Toptherm® 851.15 Jowatherm® GROW 853.20 Jowat-Toptherm® 256.10 Jowat-Toptherm® 851.99 Jowatherm® GROW 853.22 Jowat-Toptherm® 852.00
Korta presstider & höga återställnings­krafter ++ ++(+) ++ ++ ++ +(+) ++
Lätt att underhålla och rengöra ++(+) ++ +++ ++(+) +++ +(+) ++
Krävande ytor ++(+) ++ + ++(+) +(+) ++(+) +(+)
Värmebeständighet ++ ++(+) ++ ++ ++ +(+) ++
Köldbeständighet +++ ++ + +++ ++ +++ ++(+)
Miljöfördelar ++ +(+) +++ ++(+) ++(+) +++ ++
Överensstämmelse med kraven på livsmedelssäkerhet EU 10/2011
FDA 175.105
EU 10/2011
FDA 175.105
EU 10/2011
FDA 175.105
EU 10/2011
FDA 175.105
MOAH fri
EU 10/2011
FDA 175.105
MOAH fri
EU 10/2011
FDA 175.105
EU 10/2011
FDA 175.105

+++ utmärkt   ++ mycket bra   + bra

Tabellen visar ett urval av våra smältlim för limning av kartonger, tråg och viklådor. De tekniska data, egenskaper och tillämpningar som anges i tabellen ger en översikt över skillnaderna mellan de olika limmen i produktportföljen. Vår avdelning för appliceringsteknik och våra säljare ger dig gärna råd och hjälper dig att hitta det bästa limmet för just din tillämpning.

Observera: Informationen i denna broschyr är baserad på praktisk erfarenhet och testresultat från våra laboratorier och utgör inte på något sätt en garanti gällande egenskaper. Mot bakgrund av de många olika material som finns och det faktum att vi inte har något inflytande på vare sig substraten eller processen kan ingen ansvarsskyldighet härledas från dessa beskrivningar eller från de rekommendationer som tillhandahålls av vår kostnadsfria tekniska rådgivning. Kundtester måste alltid utföras. Läs det aktuella databladet och följ anvisningarna i det innan du påbörjar bearbetningen!

 
 

Kontaktperson

Frågor?

Våra experter hjälper dig gärna.

Kontakt Säljavdelning Sverige

Per-Anders Lindgren

Business manager Wood | Furniture | Construction

Christer Ekstrand

VD • Managing director

Kontakt Verksamhetspartner

Är du en Verksamhetspartner och är intresserad av att arbeta med Jowat? Vänligen kontakta:

Johann Quiring

Manager Solution Partner Support

Carsten Ehmke

Product Manager
 

Verksamhetspartner

Verksamhetspartner

Jowat har ett nära samarbete med substrattillverkare samt med ledande teknikföretag som är specialiserade på tillämpningsteknik, maskinteknik och anläggningsplanering.