Ett komplett servicepaket Från start till slutprodukt

Ta nästa steg med oss! Eftersträva produktivitet från start till slut. Hög effektivitet och en konstant hög kvalitet kan bara uppnås med perfekt anpassade processer. Därför stöder Jowat hela värdekedjan hos kunder i förpackningsindustrin. Vi tillhandahåller innovativa limlösningar för perfekta resultat i slutbearbetningsprocesser. Tack vare hög produktivitet och ren bearbetning möjliggör våra lim tillförlitliga bindningar med låga appliceringsmängder och minimerar underhåll och driftstopp.

Detta sparar resurser i din limningsprocess. Dessutom möjliggör specialsmältlimmen från Jowat återvinningsbara limfogar. Låga bearbetningstemperaturer sänker energiförbrukningen och Jowatherm® GROW-serien med biobaserade smältlim möjliggör miljövänlig limning.
I kombination med våra produkter erbjuder vi också omfattande service utifrån dina behov. Vi hjälper dig att uppnå dina mål – oavsett om det gäller strikta krav för kontakt med livsmedel, ambitiösa hållbarhetsmål eller ”bara” högre processeffektivitet. Från den första rådgivningen till den övergripande implementeringen, appliceringen av limmet och kvalitetssäkringen i tillverkningsprocessen.

 

 

Inledning

Hållbar tillväxt med Jowatherm® GROW

Jowatherm® GROW är en milstolpe i utvecklingen av smältlimmer baserade på förnyelsebara råvaror. Denna produkt serie är den renaste och effektivaste i Jowat® portfölj med en så hög andel förnyelsebara råvaror. De moderna smältlimmerna sparar resurser genom formuleringar med biologiska komponenter som underlättar återvinningen enligt Tyska lagstiftning.

Kraftfulla smältlim för limning av kartonger, tråg och viklådor i förpackningsmaskiner

  • Mindre underhåll, färre driftstopp och lägre totalkostnader
  • Biobaserade smältlim: särskilt resurseffektiva och återvinningsbara
  • Rena smältlim: testade för kontaminering med mineralolja (MOSH & MOAH)
  • Ren bearbetning och hög produktivitet

Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är mycket viktigt i förpackningsprocesser. Ungefär varannan förpackning som tillverkas världen över kommer i kontakt med livsmedel. Efterlevnaden av bestämmelser om livsmedelskontakt beror även på limmet. Jowat tillhandahåller optimala lösningar bestående av skräddarsydda PO-smältlim och kompetent rådgivningsservice för att klara de höga kraven.
Ända sedan företagets start har livsmedelssäkerhet varit av stor vikt vid utvecklingen av Jowats lim –  hela vägen från valet av råmaterial till att uppfylla myndigheternas krav och hjälpa kunderna i frågor som rör bestämmelser om livsmedelskontakt. Många PO-smältlim i Jowat Toptherm®-serien och EVA-smältlim i Jowatherm®-serien är godkända för livsmedelsförpackningar enligt stränga lagkrav.

 

Dessa kraftfulla lim har varit standard i krävande förpackningsprocesser världen över i många år tack vare egenskaper som är optimalt anpassade efter dessa tillämpningar – korta presstider, minimal trådning, hög produktivitet och ren bearbetning. För att skapa luktfria lim använder Jowat endast råmaterial av hög kvalitet vid sammansättningen av PO-smältlim som används vid inslagning av sötsaker eller choklad. För att hjälpa tillverkarna att efterleva bestämmelserna tillhandahåller limspecialisten även resultat från MOSH/MOAH-tester och NIAS-analyser, där limmet har testats för oavsiktligt tillsatta ämnen.

 

Jowat som partner

Din partner inom limning

Limning är den effektivaste monteringsmetoden i industrisektorn och representerar därmed en global tillväxtmarknad. Jowat-gruppen är ett medelstort familjeägt företag och en av de ledande limtillverkarna i världen.

Vår tradition och vår sekellånga erfarenhet av företagsutveckling positionerar oss som ett ledande tekniskt och innovativt företag på ett flertal olika marknader och tillämpningsområden. Vår ställning som innovationsledare är möjlig tack vare våra medarbetares engagemang, kompetens, expertis och förmåga att alltid hitta den perfekta lösningen för våra kunder.

 

 
0
Grundat år
0
Anställda globalt
0
Industrilim produkt portfolio
0
Försäljningskontor globalt
 

Service

Service förenar.

Lim för industriell användning kan inte köpas i butik. De tillverkas utifrån en djup förståelse för tillämpningen, hänsyn till detaljerna i utvecklingen av en lämplig sammansättning och högsta krav på hållbarhet för slutprodukten. Vår omfattande service ger våra kunder verkligt mervärde.

Från den första rådgivningen till den övergripande implementeringen, appliceringen av limmet och kvalitetssäkringen i tillverkningsprocessen. Både våra lim och vår tekniska support är skräddarsydda. Vi är nämligen övertygade om att det är det enda sättet att skapa hållbara band. Såväl mänskliga som tekniska, i dag och i framtiden.

 

Service Slider

 

Produkter

Produktöversikt

Bästa allroundprodukten Klarar tuffa förhållanden Biobaserad Låg MOAH Minimal trådning
Jowat-Toptherm® 851.10 Jowat-Toptherm® 851.15 Jowatherm® GROW 853.20 Jowat-Toptherm® 256.10 Jowat-Toptherm® 256.91
Jowat-Toptherm® 851.10 Jowat-Toptherm® 851.15 Jowatherm® GROW 853.20 Jowat-Toptherm® 256.10 Jowat-Toptherm® 256.91
Viskositet vid 160 °C [mPas] cirka 1,100 cirka 1,600 cirka 500 cirka 1,100 cirka 650
Bearbetningstemperatur [ºC] 140 – 180 140 – 180 120 – 150 140 – 180 130 – 160
Öppentid [s] cirka 10 cirka 10 cirka 4 cirka 10 cirka 8
Presstid mycket kort mycket kort mycket kort mycket kort mycket kort
Mjukningspunkt (ring och kula) [°C] cirka 110 cirka 115 cirka 110 cirka 110 cirka 110
Jowat-Toptherm® 851.10 Jowat-Toptherm® 851.15 Jowatherm® GROW 853.20 Jowat-Toptherm® 256.10 Jowat-Toptherm® 256.91
Låga temperaturer +++ ++(+) ++ +++ ++
Höga temperaturer ++(+) +++ ++ ++(+) ++
Svåra ytor +++ ++(+) +(+) +++ +(+)
Trådning ++(+) ++ +++ ++(+) +++
Termisk stabilitet +++ +++ +++ +++ +++
Höga återställningskrafter ++(+) +++ ++ ++(+) +++
Godkänt för kontakt med livsmedel enligt EU 10/2011
FDA 175.105
EU 10/2011
FDA 175.105
EU 10/2011
FDA 175.105
EU 10/2011
FDA 175.105
EU 10/2011
FDA 175.105

+++ utmärkt   ++ mycket bra   + bra

Tabellen visar ett urval av våra smältlim för limning av kartonger, tråg och viklådor. De tekniska data, egenskaper och tillämpningar som anges i tabellen ger en översikt över skillnaderna mellan de olika limmen i produktportföljen. Vår avdelning för appliceringsteknik och våra säljare ger dig gärna råd och hjälper dig att hitta det bästa limmet för just din tillämpning.

Observera: Informationen i denna broschyr är baserad på praktisk erfarenhet och testresultat från våra laboratorier och utgör inte på något sätt en garanti gällande egenskaper. Mot bakgrund av de många olika material som finns och det faktum att vi inte har något inflytande på vare sig substraten eller processen kan ingen ansvarsskyldighet härledas från dessa beskrivningar eller från de rekommendationer som tillhandahålls av vår kostnadsfria tekniska rådgivning. Kundtester måste alltid utföras. Läs det aktuella databladet och följ anvisningarna i det innan du påbörjar bearbetningen!

 
 

Nyheter

Nyheter

Nyheter | Events | Artiklar
Events | 06.08.2019

Jowat to sharpen focus on sustainability at FachPack

With its brand new products from the Jowatherm® GROW series, the adhesives expert from Detmold will be marking a milestone in the development of bio-based hot melts for environmentally compatible bonding of packaging at…

Läs mer
Events | 01.01.2019

High-performance adhesives at EMPACK Dortmund 2019

Visit Jowat at the EMPACK Dortmund, A 23, from 08-09 May 2019.

Läs mer
Artiklar | 15.09.2017

Well protected against migration

Barrier coating on cardboard packaging. Barrier coating can prevent the migration of mineral oil into food. However, it presents a special challenge to adhesive products.

Läs mer
Artiklar | 04.09.2017

Cap, Straw, End-of-Line – A wide range of applications

Apart from a virtually unlimited diversity of flavours, beverages are also supplied in a broad range of different packaging. Hardly any packaging for liquid food is available in such a wide variety as cartons. And…

Läs mer
 

Kontaktperson

Frågor?

Våra experter hjälper dig gärna.

Kontakt Säljavdelning Sverige

Per-Anders Lindgren

Business manager Wood | Furniture | Construction

Christer Ekstrand

VD • Managing director

Kontakt Verksamhetspartner

Är du en Verksamhetspartner och är intresserad av att arbeta med Jowat? Vänligen kontakta:

Tim Görder

Global Director Solution Partner Support

Andreas Weymann

Product Manager
 

Verksamhetspartner

Verksamhetspartner

Jowat har ett nära samarbete med substrattillverkare samt med ledande teknikföretag som är specialiserade på tillämpningsteknik, maskinteknik och anläggningsplanering.